Kestovaipat päivähoidossa

Kestovaippojen käyttöä lapsen vaippoina ei ole tarvetta rajoittaa lapsen siirtyessä päivähoitoon. Avoin ja myönteinen keskustelu hoitohenkilökunnan kanssa ennen hoidon aloitusta hälventää molempien osapuolien ennakkokäsityksiä käytännön toteutumisesta tai väärinkäsityksistä vaippoja kohtaan.

Huoltajan on kohteliasta kysyä hoitohenkilökunnan mielipidettä likavaippojen säilytysastian suhteen: koetaanko heilurikannellinen roska-astia, kannellinen ämpäri vai naulakossa roikkuva säilytyskassi mielekkäimmäksi tavaksi kyseisessä hoitopaikassa. Astiaan ja ämpäriin voi halutessaan lisätä pussin, jossa likavaipat viedään kätevästi kotiin. Vastaavasti säilytyskassissa kantokahvat helpottavat ripustamista ja kassin avaamista yhdellä kädellä; tuoksujen ehkäisemiseksi voidaan suositella myös kuminauhaa tai vetonarua kassin suussa.

Ennakkoon on myös hyvä pohtia toimitetaanko puhtaita vaippoja päivittäin tarvittava määrä vai kerralla esim. viikon vaipat. Likaiset vaipat otetaan tietenkin päivittäin mukaan lasta noudettaessa. Vaippoja on hyvä toimittaa runsas määrä, jotta vältyttäisiin esimerkiksi tilanteelta, jossa hyvää tarkoittanut hoitaja on vahingoittanut vaippaa pestessään sen puhtaiden puutteessa. Vaippojen määrää ja imukykyä pohditaessa on hoitopaikan käytäntöä kohteliasta tiedustella. Usein vaippoja vaihdetaan ruokailun yhteydessä (n. 3-4 h välein), jonka perusteella lapsen vaippojen määrä ja rakenne on hyvä suunnitella. Henkilökunnan velvollisuus ei ole huuhdella eikä pestä vaippoja. Mikäli henkilökunta ei koe ongelmaksi huuhtoa ulosteita pois, he toki saavat sen tehdä. Kakkavaipat voidaan haluttaessa yksittäispakata esim. pestäviin PUL-pusseihin tai vanhoihin leipäpusseihin, jos se on hoitopaikassa käytäntönä. Puhtaita vaippoja voidaan säilyttää esim. pienessä monitoimikorissa.

Vaippoja esiteltäessä tulisi käydä läpi mm. seuraavat asiat:
- Hoitoaikana käytössä oleva vaippamalli (esim. täyttövaipat/ AIO /sisävaippa ja kuoret/ kuivaliina)
- Vaipan pukeminen lapselle (esim. täyttöaukko tulee taakse/ eteen)
- Kiinnitysmekanismi (esim. tarrat/ nepit, edessä/ sivuilla)
- Käytetyjen vaipojen käsittely (vaippakassiin/ kannelliseen ämpäriin)
- Vaippakassin/ ämpärin sijoitus hoitopaikassa (naulaan/ lattialle)
- Jos kyseisiä vaippoja käytetään vain hoidossa, henkilökuntaa pyydetään tiedottamaan vaippoihin liittyvistä puutteista (esim. imutehon lisäämisestä)
- Jos käytössä on kuitupaperisia hoitoliinoja, ne neuvotaan hävitettävän jätteen mukana (ei wc-pönttöön).

Useimmat hoitopaikat pyytävät nimeämään kaikki hoitopaikalle vietävät vaatteet ja tavarat. Tämä koskee luonnollisesti myös vaippoja ja niiden likasäilytysastiaa.

Huomaa, että KVY:llä on olemassa lapsen hoitajalle ja mahdollisille sijaisille suunnattu kestovaippojen käyttöä selkeyttävä yleisohje, jonka voi hoitopaikan luvalla laittaa esimerkiksi hoitopaikan tai hoitohenkilökunnan ilmoitustaululle. Kyseiset seikat tulee kuitenkin käydä henkilökohtaisesti hoitohenkilökunnan kanssa yhdessä läpi mahdollisien epäselvyyksien tai väärinkäsitysten ehkäisemiseksi ja molemminpuolisen luottamuksen lisäämiseksi. Esitteen löydät kokonaisuudessaan täältä.